jt banner top


Programmēšanas tehniķis

Iegūstamā  kvalifikācija

Programmēšanas tehniķis

Programmas  veids

Profesionālās vidējās izglītības programma

Programmu  kopa

Programmēšana

Kvalifikācijas līmenis

4. LKI līmenim

Iepriekšējā  izglītība

Pamatizglītība

Īstenošanas  ilgums

Četri gadi

Ieguves  forma

Klātiene

Izglītības iestādes un izglītības programmas akreditācijas lapa

AP 139

Profesionālās izglītības programmas licence

P-16062

Profesionālie mācību priekšmeti

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • EIKT pamatprocesi un darbu veidi
 • EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas
 • Vienkāršu algoritmu izstrāde
 • Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei
 • Sistēmu programmēšana
 • Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana
 • Serveru izvēle uzstādīšana
 • Datu bāzu programmēšana
 • EIKT drošības politikas veidošana
 • Tīmekļa vietņu programmēšana (WEB)
 • Industriālo iekārtu programmēšana
 • Lietotnes programmēšana
 • EIKT produktu izstrāde
 • Programmēšanas tehniķa prakse

Profesionālās izglītības programmas mērķis: 

Izglītības procesa rezultātā, nodrošinot profesionālās vidējās izglītības programmas apguvi, sagatavot programmēšanas tehniķi, kurš veic programmatūras izstrādi, darbības pārbaudi un darbības izmaiņas ar mērķi izveidot funkcionālu un izvirzītajām prasībām atbilstošu vienkāršu programmatūras risinājumu vai tā komponentus.

Profesijas standarts

https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0271.pdf

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022