jt baner top uzn-2023


uznemsana2023

pielikums Nr.1

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANA
JELGAVAS TEHNIKUMĀ

1.2023./2024.mācību gadā Jelgavas Tehnikums uzņem izglītojamos:

Izglītības

programmas

kods

Izglītības programmas

nosaukums un kvalifikācija

Mācību valoda

Iepriekšējā izglītība (klases)

Mācību ilgums (gadi)

Izglītojamo skaits

Grupu skaits

Licences Nr. un akreditācijas lapas Nr.

33 581 04 1

Zemes ierīcība

Mērniecības tehniķis

L

9

4

25

1

P_4772

AP_785

33525 01 1

Autotransports

Automehāniķis

L

9

4

50

2

P_6812

33543 04 1

Kokizstrādājumu izgatavošana

Mēbeļu galdnieks

L

9

4

30

1

P_3146

AP_2697

33582 01 1

Būvdarbi

Apdares darbu tehniķis

L

9

4

15

1

P_1167

AP_2690

33582 01 1

Būvdarbi

Sausās būves tehniķis

L

9

4

13

P_6891

33811 03 1

Viesnīcu pakalpojumi

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

L

9

4

25

1

P-15334

AP_2678

33811 04 1

Restorānu pakalpojumi

Viesmīlis

L

9

4

25

1

P_4813

AP_2702

33346 01 1

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Klientu apkalpošanas speciālists

L

9

4

25

1

P_1261

AP_2691

33481 01 1

Datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli

Datorsistēmu tehniķis

L

9

4

25

1

P-16061

AP_2683

33481 03 1

Programmēšana

Programmēšanas tehniķis

L

9

4

30

1

P-16062

AP_2684

33582 03 1

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

Inženiersistēmu būvtehniķis

L

9

4

15

1

P-15363

AP_2681

33522 06 1

Siltumenerģētika

Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu tehniķis

L

9

4

10

P_6829

2.Dokumentus pieņem:Jelgavas tehnikumā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, Jelgavā, no 2023. gada 19. jūnija līdz16. augustam.

3.Uzņemšanas rezultāti:Uzņemšanas rezultātu vērtēšana notiks uzņemšanas komisijas sēdēs -2023.gada 13.jūlijā un 17.augustā.

4.Informācija par uzņemšanas rezultātiem 2023./2024.mācību gadam:

4.1.I kārta 2023. gada 14. jūlijā plkst. 1000informācija tiks nosūtīta uz norādīto e-pastu;

4.2.II kārta 2023. gada 18. augustā plkst. 1000informācija tiks nosūtīta uz norādīto e-pastu;

Tālr./fakss:63025605

E-pasts:info@jelgavastehnikums.lv,sekretare_jt@inbox.lv

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022