jt banner  top


Pielikums Nr.1

 IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANA JELGAVAS TEHNIKUMĀ

2022./2023.mācību gadā

 

1.2022./2023.mācību gadā Jelgavas Tehnikums uzņem izglītojamos:

Izglītības

programmas

kods

Izglītības programmas

nosaukums un kvalifikācija

Mācību valoda

Iepriekšējā izglītība (klases)

Mācību ilgums (gadi)

Izglītojamo skaits

Grupu skaits

Licences Nr. un akreditācijas lapas Nr.

33 581 04 1

Zemes ierīcība

Mērniecības tehniķis

L

9

4

25

1

P_4772

AP_785

33 525 01 1

Autotransports

Automehāniķis

L

9

4

25

1

P-15362
AP 6172

33 543 04 1

Kokizstrādājumu izgatavošana

Mēbeļu galdnieks

L

9

4

25

1

P_3146
AP 6430

33 582 01 1

Būvdarbi

Apdares darbu tehniķis

L

9

4

13

1

P_1167
AP 6174

33 582 01 1

Būvdarbi

Sausās būves tehniķis

L

9

4

12

 P_4771

33 811 03 1

Viesnīcu pakalpojumi

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

L

9

4

25

1

P_15334

AP 4929

33 811 04 1

Restorānu pakalpojumi

Viesmīlis

L

9

4

25

1

 P_4813

33 346 01 1

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Klientu apkalpošanas speciālists

L

9

4

25

1

P_1261

AP 6177

33 481 01 1

Datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli

Datorsistēmu tehniķis

L

9

4

25

1

P-16061
AP 6164

33 481 03 1

Programmēšana

Programmēšanas tehniķis

L

9

4

25

1

P_16062

AP_139

33 582 03 1

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija Inženierkomunikāciju būvtehniķis

L

9

4

25

1

P-15363
AP 5195

 

2. Dokumentus pieņem: Jelgavas Tehnikumā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, Jelgavā, no 2022. gada 10. jūnija līdz 17. augustam.

3. Uzņemšanas rezultāti: Uzņemšanas rezultātu vērtēšana notiks uzņemšanas komisijas sēdēs -2022.gada 7.jūlijā un 18.augustā.

4. Informācija par uzņemšanas rezultātiem 2022./2022.mācību gadam:

4.1. I kārta 2022. gada 8. jūlijā plkst. 10:00 Jelgavas Tehnikuma mājaslapā: www.jelgavastehnikums.lv;

4.2. II kārta 2022. gada 19. augustā plkst. 10:00 Tehnikuma mājaslapā: www.jelgavastehnikums.lv.

Tālr./fakss: +371 63025605  

E-pasts: info@jelgavastehnikums.lv, sekretare_jt@inbox.lv

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022