001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Konsultācijas (bezmaksas)

SKOLOTĀJU INDIVIDUĀLAIS KONSULTĀCIJU GRAFIKS

05.05.2021. - 08.05.2021.

 

Nr.

Pedagoga vārds, uzvārds

05.05.

06.05.

1

Alksne Guna

15.10. - 16.10.

2

Avdotina Natālija

15.10. - 17.10.

3

Āboliņa Intra

15.10. - 17.10.

15.10. - 17.10.

4

Baikova Irina

15.10. - 15.40.

5

Banka Inta

15.10. - 16.10.

6

Beļajevskova Simona

15.10. - 16.10.

7

Bērziņa Ieva

15.10. - 16.10.

8

Blumbergs Māris

9

Blumberga Inita

15.10. - 17.10.

10

Brakovska Sigita

15.10. - 17.10.

11

Cimmere Valija

15.10. - 16.10.

12

Cīrule Simona

13

Cekula Lililta

15.10. - 17.10.

14

Cunska-Brahmane Ilga

15.10. - 17.10.

15

Falaļejeva Laila

16

Dakša Ilze

15.10. - 16.10.

17

Devjakoviča Zigrīda

15.10. - 17.10.

18

Dūrējs Jānis

19

Dzidzēviča Tamāra

20

Eizengrauds Mārtiņš

21

Eglītis Valdis

15.10. - 16.10.

22

Ekuzis Viesturs

15.10. - 16.10.

23

Gargurne Beate

24

Grauduša Evija

25

Roga Inga

26

Granskis Aivars

15.20.-17.20.

27

Grantiņa Ginta

28

Gredzena Inga

29

Grīnvalds Jānis

30

Gode Ina

31

Grunde-Zeiferts Uldis

15.10. - 17.10.

32

Janmers Guntis

33

Kempe Matīss

34

Kempe Modris

35

Kopilovs Andrejs

36

Kokorēviča Rita

15.10. - 17.10.

37

Kraukle Diāna

15.10. - 17.10.

15.10. - 16.10.

38

Kreija Ainārs

15.20.-16.20.

39

Kjapsņa Terēza

15.10. - 16.10.

40

Koļaņikovs Nikolajs

15.10. - 17.10.

41

Levics Arsenijs

42

Ļubinskis Kaspars

43

Lukaševiča Baiba

44

Mackēviča Jana

15.10. - 16.10.

45

Mihailova Aļona

15.10. - 16.10.

46

Miķelsone Zaiga

15.10. - 16.10.

47

Miķelsone-Braže Santa

15.10. - 16.10.

48

Moškanovs Aldis

15.10. - 17.10.

15.10. - 16.10.

49

Orupa Līga

15.10. - 17.10.

50

Osipenko Kirils

15.10. - 16.10.

51

Pavlovskis Armands

52

Peipiņa Līga

15.10. - 16.10.

53

Pluce Ināra

54

Poriķe Judīte

55

Rutkovskis Jānis

15.10. - 16.10.

56

Rudzītis Aivars

15.10. - 16.10.

57

Sokolovs Uldis

58

Stankevičs Jānis

15.10. - 16.10.

59

Strauja Normunds

60

Sutens Jānis

15.10. - 16.10.

61

Ūlande Ginta

15.10. - 16.10.

62

Tabunova Krista

63

Tomsons Vilnis

64

Tretjaka Sigita

15.10. - 17.10.

65

Vanaga Sanda

66

Veinbergs Gints

67

Veiss Kārlis

14.50.-15.51

68

Vilkāja Džesija

15.10. - 16.10.

69

Zudiļina Inga

15.10. - 16.10.

15.10.-16.10.

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2020