jt baner top uzn-2023


Eksāmeni 2022./2023.m.g.

2022./2023. mācību gads
EKSĀMENU GRAFIKS

 

AUTOMEHĀ
NIĶIS

MĒBEĻU GALDNIEKS

MĒRNIECĪBAS TEHNIĶIS

APDARES DARBU TEHNIĶIS

VIESMĪLĪBAS PAKALPOJUMU SPECIĀLISTS

VIESMĪLIS

KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS

DOTORSISTĒMU TEHNIĶIS

INŽENIERSISTĒMU BŪVTEHNIĶIS

PROGRAMMĒ
ŠANAS TEHNIĶIS

1. KURSS

Automobiļu uzbūves pamati

Individuālu (vienkāršu) koka izstrādājumu izgatavošana

Ģeodēzisko darbu izpilde

Apmešana

Tūrisma un viesmīlības uzņēmuma darbības pamatprocesi

Telpu un darba vietas sagatavošana

Dokumentēšana

Vienkāršu algoritmu izstrāde

Cauruļvadu montāža

Algoritmēšanas un programmēšanas pamati

Remonta pamati

Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā

Sagatavošanās viesu apkalpošanai

2. KURSS

Automobiļu tehniskā apkope un remonts

Koksnes mehāniskā apstrāde

Mērniecības priekšizpētes darbi

Grīdu ieklāšana

Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs

Viesu pasūtījumu pieņemšana

Korporatīvā komunikācija

Datortehnikas koplektēšana un montāža

Iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu montāža

Datorsistēmas un datortīkli

Koksnes mehāniskās apstrādes organizācija

Flīzēšana

Tūrisma un viesmīlības pakalpojumi un papildpakalpojumu pārdošana

Produkta uzskaites un finanšu dokumentēšana

Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana

Sanitārtehnisko iekārtu uzstādīšana un pieslēgšana

Sistēmu programmēšana

3. KURSS

Automobiļu šasijas remots

Detaļu izgatavošana ar datorizētām kokapstrādes iekārtām

Topogrāfiskā uzmērīšana

Tapešu līmēšana

 

 

Profesionālā saziņa svešvalodās

Biroja tehnikas apkope un remonts

Apkures sistēmu montāža

Datu bāzu programmēšana

Inženierģeodēziskā uzmērīšana

4.KURSS

Motoru remonts

Mēbeļu galdnieka darbu tehnoloģija

Zemes kadastrālā uzmērīšana

Iekštelpu dekoratīvā apdare

Viesu uzņemšanas dienesta pakalpojumu nodrošināšana

Viesu uzņemšanas dienesta pakalpojumu nodrošināšana

Klientu apkalpošana

EIKT drošības politikas veidošana

Inženierkomunikāciju ierīkošanas un uzturēšanas plānošana un organizēšana

EIKT drošības politikas veidošana

Elektronisko sistēmu remonta pamati

Mēbeļu konstruēšana

Inženierģeodēziskā uzmērīšana

Apdares darbu izpildes organizēšana

Inženierkomunikāciju materiālu plūsma un izmaksa

Koksnes apdare un aizsardzība

 

 

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022