jt banner  top


Alītas profesionālās izglītības centra studentu mobilitāte Latvijā

No 2022. gada 23. oktobra līdz 19. novembrim Latvijā viesojas seši jaunieši, kuri apgūst datortīklu speciālista profesiju Alītas profesionālās izglītības centrā.

Pirmajā nedēļā, no 24. oktobra līdz 28. oktobrim, jaunieši un viņu skolotājs iepazinās ar Jelgavas tehnikumu un īstenotajām mācību programmām. Piedaloties mācību stundās, viņi ieguva jaunas prasmes datortehnikas diagnostikā, serveru uzstādīšanā, konfigurēšanā un saņemto datu analīzē, lego robotikā, kā arī virtuālās realitātes un 3D tehnoloģijās. Trīs nedēļas, no 31. oktobra līdz 17. novembrim, jaunieši ir devušies praksē uz Rīgas Tehnisko universitāti.

Pateicamies izglītības metodiķei Judītei Poriķei un profesionālās izglītības skolotājiem Kasparam Ļubinskim, Valdim Eglītim, Uldim Grundem-Zeifertam un Daigai Dumpei par Alītas profesionālās izglītības centra studentu aktīvu iesaistīšanu mācību procesā un kvalifikācijas apguvē.

Jauniešu mobilitāte Latvijā notiek Alītas profesionālās izglītības centra ERASMUS+ programmas mobilitātes projekta Nr. 2020-1-LT01-KA116-077768 “Profesionālo kompetenču pilnveidošana Eiropā” (Improving of professional competences in Europe) ietvaros.

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022