jt banner  top


Jelgavas Tehnikums īsteno ESF projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

nod pilnveide 2022

ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001) 7. kārtas ietvaros Jelgavas Tehnikumā, š.g. 4. jūnijā noslēdzās moduļa “Apkures sistēmu montāža” apguve.
Moduļa apliecību saņēma 11 izglītojamie.

Paldies pedagogam Jānim Sutenam par ieguldīto darbu mācību procesa organizēšanu.

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022