jt banner  top


NORDPLUS
Jelgavas Tehnikuma darbinieki mācās Lietuvā

nordpluss new logo

Īstenojot projekta “Baltijas valstis mācās kopā”  aktivitātes, laikā no 25.- 29.martam uz Klaipēdas Ernestas Galvanauskas profesionālās izglītības skolu devās pieci Jelgavas Tehnikuma darbinieki. Klaipēdā pedagogiem bija iespēja iepazīties ar profesionālās izglītības iestādes īstenotajām mācību programmām, materiāli tehnisko bāzi un mācību darba organizāciju. Īpašu uzmanību mūsu partneri Lietuvā pievērš pieaugušo izglītībai piesaistot interesentus, kas vēlas iegūt jaunu profesiju vai kvalifikāciju.
Apmeklējuma laikā bija iespēja piedalīties vairākās atklātajās stundās, tai skaitā, vērot, kā mācību darbs tiek organizēts jauniešu grupai ar mācīšanās traucējumiem, kas savu kvalifikāciju apguva viesmīlības pakalpojumu programmā. Arī šajā jomā Ernestas Galvanauskas profesionālās izglītības skola veic nopietnu darbu – cilvēkiem ar attīstības traucējumiem skolā ir iespēja apgūt vairākas izglītības programmas.

Lasīt tālāk...
 
Baltijas valstis mācās kopā
Šonedēļ Jelgavas Tehnikumā viesojas pasniedzēji no Viljandi profesionālās izglītības skolas (Igaunija) un pasniedzēji no Klaipēdas Ernestas Galvanauskas profesionālās izglītības skolas.  Tikšanās ir organizēta īstenojot Nordplus programmas finansēto projektu, kura mērķis ir iepazīstināt Baltijas valstu pasniedzējus ar kaimiņtautu kultūru, vēsturisko mantojumu, izglītības sistēmu, mācīšanas metodēm.  
Tikšanās laikā viesi iepazinās ar Jelgavas Tehnikuma īstenotajām izglītības programmām, devās ekskursijā pa Jelgavu, izzinot Jelgavas kultūrvēsturisko mantojumu, apmeklējot Svētās Trīsvienības torni, Jelgavas pili, vecpilsētu, tāpat viesim bija iespēja arī nogaršot Jelgavā radīto īpašo desertu. Šī bija iespēja satikties dažādu mācību priekšmetu skolotājiem, jo tika pārstāvēti atšķirīgi mācību priekšmeti, piemēram informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, angļu valoda, vēsture, lietuviešu valoda. Kaut gan izglītības sistēmas kaimiņvalstīs ir līdzīgas, bija saistoši iepazīties ar atšķirīgajām mācību un audzināšanas darba formām kaimiņvalstīs.
Lasīt tālāk...
 
Projekts noslēdzies

nordplus_logo

Jelgavas Tehnikums kopš 2017.gada septembra īstenoja projektu  “Labāka apmācība pieaugušajiem – Ziemeļvalstu pieredze” NPAD 2017/10090, ko finansē programma Nordplus. Projekta mērķis ir iepazīties ar Zviedrijas pieredzi migrantu iekļaušanā vietējā sabiedrībā, tai skaitā arī izglītības sistēmā, nodrošinot nepieciešamo atbalstu profesijas apgūšanā.

Projekta ietvaros tika īstenoti divi pieredzes apmaiņas braucieni, ļaujot abu izglītības iestāžu pārstāvjiem iepazīties ar kaimiņvalstī īstenoto integrācijas praksi darbā ar bēgļiem un migrantiem. Projekta noslēgumā tika sagatavots informatīvs materiāls – buklets par galvenajām gūtajām atziņām projekta īstenošanas laikā.

Projekta laikā iegūtā pieredze ļaus labāk plānot iestādes izglītības procesu darbā ar atšķirīgu mērķa grupu. Kā ieguvums jāmin arī jauns sadarbības partneris Zviedrijā  - Folkuniversitaad Kristianstad, ar nozīmīgu pieredzi dažādu starptautisku projektu īstenošanā. Ceram uz turpmāku sadarbību.

 

 
Februāra nogalē Jelgavas tehnikumā ciemojas viesi no Zviedrijas

nordplus_logo Īstenojot projekta “Labāka apmācība pieaugušajiem – Ziemeļvalstu pieredze” NPAD 2017/10090, ko finansē programma Nordplus, aktivitātes, Jelgavas tehnikumā februāra nogalē viesojās ciemiņi no Kristianstedas Tautas universitātes (Folkuniversitetet Kristianstad). Projekta mērķis ir iepazīties ar Zviedrijas pieredzi migrantu iekļaušanā vietējā sabiedrībā, tai skaitā arī izglītības sistēmā, nodrošinot nepieciešamo atbalstu profesijas apgūšanā.

Lasīt tālāk...
 
“Baltijas valstis mācās kopā”

nordpluss

Šī gada 10-12.janvārī Jelgavas Tehnikuma pārstāvji projekta “Baltijas valstis mācās kopā” (NPJR-2017-PV/100057) ietvaros devās iepazīšanās vizītē uz Vīlandes profesionāli tehnisko skolu Igaunijā. Brauciena mērķis bija iepazīties ar izglītības iestādes piedāvātajām izglītības iespējām un vienoties par kopīgām sadarbības iespējām nākotnē. Tikšanās rezultātā tika panākta vienošanās par kopīga projekta pieteikuma izstrādi programmai Nordplus, noteiktas galvenās projekta aktivitātes, laika grafiks un iespējamais projekta dalībnieku loks.

 

Šī gada 10-12.janvārī Jelgavas Tehnikuma pārstāvji projekta “Baltijas valstis mācās kopā” (NPJR-2017-PV/100057) ietvaros devās iepazīšanās vizītē uz Vīlandes profesionāli tehnisko skolu Igaunijā. Brauciena mērķis bija iepazīties ar izglītības iestādes piedāvātajām izglītības iespējām un vienoties par kopīgām sadarbības iespējām nākotnē. Tikšanās rezultātā tika panākta vienošanās par kopīga projekta pieteikuma izstrādi programmai Nordplus, noteiktas galvenās projekta aktivitātes, laika grafiks un iespējamais projekta dalībnieku loks.
 
« SākumsIepriekšējā12NākamāBeigas »

1 lapa no 2

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022