001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/007 “Jelgavas tehnikuma infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija 2.kārta” ietvaros veiktās darbības (periodā no 2019.gada 16.maija līdz 2019.gada 15.augustam).

 

 

Atklātā konkursa “Jelgavas tehnikuma sporta zāles un tai piegulošās teritorijas labiekārtošana, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgavā” id.Nr.VIAA 2019/13 ERAF JT rezultātā 26.06.2019. tika noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “Reaton, LTD”.

Būvdarbu līguma kopējā summa – 1820107.72 EUR ar PVN, no tā ERAF projekta finansējums – 1775997.85 EUR ar PVN,
Jelgavas Tehnikuma finansējums – 44109.87 EUR ar PVN.

15.07.2019.starp Jelgavas Tehnikumu un SIA “Reaton, LTD” tika parakstīts būvlaukuma pieņemšanas – nodošanas akts.

17.07.2019. Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde veica atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Autoruzraudzību 29.10.2018. līguma ietvaros veic SIA “BM-projekts”, būvuzraudzību saskaņā ar 26.06.2019. noslēgto līgumu nodrošina SIA “BaltLine Globe”.

Būvniecības termiņš saskaņā ar līgumu ir 10 mēneši, tas ir, līdz 15.05.2020.

 

eraf 15 08 2019

 

Atskaites periodā veiktie būvdarbi: būvlaukuma iekārtošana, būvasu nospraušana, auglīgās melnzemes kārtas norakšana, būvbedres atrakšana mehanizēti monolīto pamatu un rezervuāra plātnes ierīkošanai, dolomīta šķembu pamatu pamatkārtas ierīkošana.

 

Mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde:

Aprīkojuma piegādei izglītības programmu “Programmēšana” un “Datorsistēmas”, kā arī izglītības programmas “Autotransports” īstenošanas uzlabošanai tiek gatavotas tehniskās specifikācijas jauna atklāta konkursa rīkošanai.

Izglītības programmas “Autotransports” īstenošanas uzlabošanai plānots iegādāties gaisa kondicionēšanas un klimata kontroles sistēmu apmācību stendu, dzinēja vadības sistēmas apmācību stendu, automašīnas sensoru un pievadu apmācības stendu, CAN BUS sistēmas apmācību stendu, hibrīdauto apmācību stendu.

Tāpat projekta ietvaros plānots iegādāties aprīkojumu jaunuzbūvētajai sporta zālei.

 

Informācija aktualizēta 2019.gada 15.augustā.

 

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2020