001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/007 “Jelgavas tehnikuma infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija 2.kārta” ietvaros veiktās darbības

NAP ES ieg tava nakotne

Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/007 “Jelgavas tehnikuma infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija 2.kārta” ietvaros veiktās darbības (periodā no 2018.gada 16.novembra līdz 2019.gada 15.februārim).
2018.gada 29.oktobra līguma ar SIA “BM-Projekts” par Jelgavas Tehnikuma sporta zāles jaunbūves un piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrādi ietvaros:

  • 2018.gada 22.novembrī SIA “BM-Projekts” iesniegusi pasūtītājam izstrādātu būvprojektu minimālā sastāvā, kas pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju iesniegts Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldē;

jt sporta halle

 Projektējamās sporta zāles novietojums Jelgavas Tehnikuma teritorijā

jt sporta halle1

Projektējamās sporta zāles fasāde

  • 2018.gada 14.decembrī izsniegta būvatļauja Nr.BIS-BV-4.1-2018-6222 (207/2018/B) ar projektēšanas nosacījumiem;
  • Jelgavas Tehnikuma teritorijā uzstādīta būvtāfele;

jt sporta halle buvtafele

  • Pēc būvatļaujas saņemšanas turpinās projektēšanas nosacījumu izpilde.

Atklātā konkursā id.Nr.VIAA 2018/79 ERAF JT par mācību aprīkojuma piegādi izglītības programmu “Programmēšana” un “Datorsistēmas” īstenošanas uzlabošanai 2019.gada 22.janvārī pieņemts lēmums izbeigt bez rezultāta 3 no 7 iepirkuma daļām (2 daļās piedāvājumi netika iesniegti, 1 daļā iesniegts tehniskajām prasībām neatbilstošs piedāvājums). Pārējās 4 iepirkuma daļās turpināta piedāvājumu izvērtēšana.

Informācija aktualizēta 2019.gada 15.februārī.

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2020