001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/007 “Jelgavas tehnikuma infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija 2.kārta” ietvaros veiktās darbības (periodā no 2018.gada 16.augusta līdz 15.novembrim).

 

2017.gada 23.janvārī noslēgtais projektēšanas līgums Nr.6.1-ERAF-0-1/2 ar SIA “Lūsis V” par būvprojekta “Jelgavas Tehnikuma sporta zāles jaunbūve un pieguļošās teritorijas labiekārtošana” izstrādi izbeigts, jo līguma turpmāka izpilde kļuvusi neiespējama, ņemot vērā projektā paredzēto finansējumu būvniecībai.


2018.gada 29.oktobrī par Jelgavas Tehnikuma sporta zāles jaunbūves un pieguļošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību noslēgti līgumi ar SIA “BM-Projekts”, būvprojekta izstrādei paredzot 4 mēnešus, lai jau 2019.gada vasarā uzsāktu jaunās sporta zāles būvniecību.
Tā kā 2017.gada 14.decembrī noslēgtā piegādes līguma ar SIA “Armgate”  Nr.6.1-ERAF–01/26 par mācību stendu piegādi Jelgavas Tehnikuma izglītības programmas “Autotransports” ietvaros tika konstatēti atkārtoti piegādāto iekārtu un aprīkojuma defekti un būtiskas neatbilstības līguma nosacījumiem, līgums ar SIA “Armgate” tika izbeigts. Atkārtota iepirkuma procedūra tiks izsludināta 2019.gadā.
2018.gada oktobrī izsludināts atklāts konkurss id.Nr.VIAA 2018/79 ERAF JT par mācību aprīkojuma piegādi izglītības programmu “Programmēšana” un “Datorsistēmas” īstenošanas uzlabošanai (par daļu no informācijas tehnoloģiju iekārtām un aprīkojuma, kuras netika iegādātas Elektronisko iepirkumu sistēmā).
Lai sasniegtu projekta rezultātus, projekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz 2020.gada 31.oktobrim.

Informācija aktualizēta 2018.gada 16.novembrī.

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2020