jt banner  top


Pasākumu plāns 2022. gada novembris

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta Telpas Nr.

Atbildīgie

31.10.- 4.11.2022.

 

Valodu nedēļa

JT

G. Alksne

N. Jakušova

B. Lukaševiča

2.11.2022.

1520

Matemātikas un dabaszinību metodiskās komisijas sanāksme

JT Konferenču zāle

L. Peipiņa

B. Lukaševiča

N. Jakušova

3.11.2022.

 

1400

Šeit mēs augam – izaugam
Un sirdī vienmēr paliekam.......

( Erita Karlsone ,Uldis Timma)

JT aktu zāle

1. kursu pasākums

N.Bergfelde

Grupu audzinātāji

3.11.2022.

Pēc grafika

Seminārs 1. kursa izglītojamajiem “Reproduktīva un seksuālā veselība”

JT

N. Bergfelde

Grupu audzinātāji

No 7.11.2022.

 

Izstāde “Mana Latvija”

JT Lasītava

I.Arone

7.-11.11. 2022.

 

“Lāčplēša diena” – audzināšanas stunda

JT

Grupu audzinātāji

9.11.2022.

930

Atklātā matemātikas olimpiāde 2022

JT

N. Jakušova

L.Peipiņa

10.11.2022.

1400

Angļu valodas izmēģinājuma eksāmens 3.kursiem

JT

N. Jakušova

D.Launaga

A. Mihailova

10.11.2022.

1520

Klientu apkalpošanas speciālistu, datorsistēmu tehniķu un programmēšanas tehniķu metodiskās komisijas sanāksme

JT Konferenču zāle

J. Poriķe

B. Lukaševiča

N. Jakušova

11.11.2022.

1100

Svinīgais pasākums veltīts  Lāčplēša dienai

JT Aktu zāle

N.Bergfelde

S.Beļajevskova

11.11.2022.

1730

Lāpu gājiens un svinīgais brīdis

JT

N.Bergfelde

Grupu audzinātāji

13.11.2022.

1520

Apdares darbu tehniķu, mērniecības tehniķu un inženiersistēmu būvtehniķis metodiskās komisijas sanāksme

JT Konferenču zāle

J. Sutens

B. Lukaševiča

S. Beļajevskova

N. Jakušova

14. - 15.11. 2022.

Pēc grafika

Mārītes foto

JT Aktu zāle

Grupu audzinātāji

14. - 17.11. 2022.

 

Dabaszinību, matemātikas un sporta nedēļa

JT

L.Peipiņa

N. Jakušova

B. Lukaševiča

16.11.2022.

1520

Automehāniķu metodiskās komisijas sanāksme

211.A telpa

V.Tomsons

B. Lukaševiča

S. Beļajevskova

N. Jakušova

17.11.2022.

 

Svinīgs pasākums veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas diena

10:00 ( III-IV kursi)

12:00 ( II kursi)

13:00 (I kursi)

JT Aktu zāle

N.Bergfelde

18.11.2022.

1500

Hercoga Jēkaba laukumā Ugunszīmjuveidošana

 

N.Bergfelde

A. Kopilovs

Audzēkņu dome

22.11.2022.

1520

Mēbeļu galdnieku metodiskā sanāksme

JT Konferenču zāle

M.Blumbergs

B. Lukaševiča

N. Jakušova

22.11.2022.

24.11.2022.

Pēc grafika

Lekcija - Emocionālā veselība

JT Aktu zāle

N.Bergfelde

23.11.2022.

1520

Viesmīlības pakalpojumu speciālista un viesmīļu metodiskās komisijas sanāksme

JT Konferenču zāle

Z. Miķelsone

B. Lukaševiča

N. Jakušova

24.11.2022.

1520

Humanitāro un sociālo zinību metodiskās komisijas sanāksme

JT Konferenču zāle

G. Alksne

N. Jakušova

B. Lukaševiča

29.11.2022.

Pēc grafika

Lekcija – Atkarību profilakse

JT Aktu zāle

N.Bergfelde

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022