jt baner top uzn-2023


Pasākumu plāns 2023. gada septembrī

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta Telpas Nr.

Atbildīgie

1.09.

900

Zinību diena

Svinīgais pasākums 1.kurss

JT

Aktu zāle

N.Bergfelde

4.09.

1100

Svinīgais pasākums 2.-4.kurss

Mācību telpas

4.09.

1510

Sapulce dienesta viesnīcā dzīvojošajiem izglītojamajiem

  • Stāva vecāko ievēlēšana.
  • Iekšējās kārtības noteikumi dienesta viesnīcā dzīvojošajiem.
  • Higiēna
  • Elektrodrošība;
  • Ugunsdrošība;
  • Ar nolikumu JT „Kārtības higiēnas prasībām dienesta viesnīcas īrniekiem – izglītojamajiem iepazīstināšana;
  • Brīvais laiks.

JT

Aktu zālē

N.Bergfelde

Dienesta viesnīcas skolotāji

8.09.

1210

Lekcija: Nepilngadīgo personu pienākumi un atbildība rūpēs par savu un apkārtējo drošību.

JT

Konferenču zāle

A.Beļajeva JPP inspektore

9.09.

1000

Festivāls “MEHATRONS 2023”

Pasta sala, Jelgava

U. Sokolovs

11.09.

1520

Apdares darbu tehniķu, mērniecības tehniķu un inženiersistēmu būvtehniķis metodiskās komisijas sanāksme

JT

Konferenču zāle

J. Sutens

B. Lukaševiča

S. Beļajevskova

N. Jakušova

11.09.

1520

Matemātikas un dabaszinību metodiskās komisijas sanāksme

304.

L.Peipiņa

B. Lukaševiča

N. Jakušova

12.09.

1520

Mēbeļu galdnieku metodiskā sanāksme

JT

Konferenču zāle

M.Blumbergs

B. Lukaševiča

N. Jakušova

13.09.

1520

Klientu apkalpošanas speciālistu, datorsistēmu tehniķu un programmēšanas tehniķu metodiskās komisijas sanāksme

JT

Konferenču zāle

J. Poriķe

B. Lukaševiča

N. Jakušova

14.09.

1400

Pirmā prezidenta, Jāņa Čakstes, dzimšanas dienas piemiņai veltīts pasākums

Mācību telpas

N.Bergfelde

S.Beļajevskova

Audzēkņu dome

Grupu audzinātāji

1500

Svinīgs pasākums:

Ziedu nolikšana pie J. Čakstes pieminekļa

Jelgavas pilsēta

14.09.

1520

Humanitāro un sociālo zinību metodiskās komisijas sanāksme

207.

G. Alksne

N. Jakušova

B. Lukaševiča

14.09.

Audzēkņu domes pārstāvju tikšanās ar Latvijas Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

N.Bergfelde

Audzēkņu dome

14.09.

1000

Dzejas dienas Jelgavā “Dzeja elpo savādāk”

Jelgavas pilsētas bibliotēka

N.Bergfelde

14.09.

Rūtas Kazākas personālizstāde

JT

Lasītava

I.Arone

15.09.

1530

1.kursa vecāku sapulce

JT

Aktu zāle

Administrācija

Grupu audzinātāji

20.09.

1520

Automehāniķu metodiskās komisijas sanāksme

211.

V.Tomsons

B. Lukaševiča

S. Beļajevskova

N. Jakušova

21.09.

1520

Viesmīlības pakalpojumu speciālista un viesmīļu metodiskās komisijas sanāksme

JT

Konferenču zāle

Z. Miķelsone

B. Lukaševiča

N. Jakušova

4.-29.09.

Diagnosticējošie darbi vispārizglītojošos mācību priekšmetos – 1.kurss

Mācību telpas

Mācību priekšmetu pedagogi

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022