jt banner  top


Pasākumu plāns 2023. gada marts

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta Telpas Nr.

Atbildīgie

1.03.

 

Latvijas profesionālās izglītības izstāžu būvniecības nozares audzēkņu profesionālās meistarības konkurss “ŪDENSMEISTARS – 2023”

Rīgas Celtniecības koledža

J.Sutens

 

1.03.

1530

Matemātikas, dabaszinību un tehnisko zinību metodiskās komisijas sanāksme

JT

Konferenču zāle

L. Peipiņa

B. Lukaševiča

N.Jakušova

7.03.

1400

"Skolēnu pašpārvalžu līdzdalība skolas videi veidošanā."

Tikšanās ar Rīgas Valsts tehnikuma pašpārvaldi

 

N.Bergfelde

Audzēkņu Dome

 

6.-10.03.

Pēc grafika

Seksuālās un reproduktīvās veselības

lekcijas

JT

Konferenču zāle

N.Bergfelde

 

6.-10.03.

 

Viesmīlības pakalpojumu speciālistu un viesmīļu profesijas nedēļa

Mācību telpas

Z. Miķelsone

B. Lukaševiča

N. Jakušova

 

7.03.

1530

Apdares darbu tehniķu un inženierkomunikāciju tehniķu metodiskās komisijas sanāksme

JT

Konferenču zāle

J.Sutens

B.Lukaševiča

N.Jakušova

S.Beļajevskova

 

7.-8.03.

 

Profesionālais pilnveides seminārs “Siltināšanas sistēmas SAKRET, ETICS, MW un EPS” izglītības programmā “Būvdarbi”

JT

Mācību laboratorija

 

R. Kokoreviča

8.03.

1130

8.marta pasākums

JT

Aktu zāle

N.Bergfelde

Audzēkņu Dome

 

8.03.

900

Karjeras dienas pasākums

Mārupes novada pašvaldība

S.Pekarska

10.03.

 

Deju kolektīvu sadancošanās

JT

Aktu zāle

N.Bergfelde

S.Laganovska

14.03.

1530

Mēbeļu galdnieku metodiskās komisijas sanāksme

JT

Konferenču zāle

M. Blumbergs

B. Lukaševiča

N. Jakušova

 

14.-16.03.

Pēc grafika

Lekcija “Traumatisma profilakse”

JT

Konferenču zāle

N.Bergfelde

 

15.03.

1530

Klientu apkalpošanas speciālistu un datorsistēmu tehniķu metodiskās komisijas sanāksme

JT

Konferenču zāle

J. Poriķe

B. Lukaševiča

N.Jakušova

15.03.

1530

Automehāniķu metodiskās komisijas sanāksme

 

211.A

V. Tomsons

B. Lukaševiča

N. Jakušova

S.Beļajevskova

 

21.03.

1530

Humanitāro un sociālo zinību metodiskās komisijas sanāksme

JT

Konferenču zāle

G.Alksne

B.Lukaševiča

N.Jakušova

 

 

22.03.

1520

Stipendijas piešķiršanas sēde

207.

N. Bergfelde

23.03.

1530

Viesmīlības pakalpojumu speciālistu metodiskās komisijas sanāksme

JT

Konferenču zāle

Z. Miķelsone

B. Lukaševiča

N. Jakušova

 

23.03.

1100

Metodiskais pasākums sadarbībā ar mērniecības jomas darba devējiem

JT

Konferenču zāle

J.Rudzīte

V. Ekuzis

 

24.03.

1340

Karjeras izglītības pasākums

Jelgavas Pārlielupes pamatskola

S.Pekarska

28.03.

1530

 

Metodisko komisiju vadītāju sanāksme

JT

Konferenču zāle

B. Lukaševiča

N.Jakušova

28.03.

950

Karjeras dienas

Dobeles 1. vsk.

S.Pekarska

29.-30.03.

 

2.starptautiskais profesionālās izglītības audzēkņu konkurss “Mācies, zini, dari, vari, parādi”

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums

L.Orupa

30.03.

 

Profesionālo izglītības iestāžu erudīcijas konkurss “Erudīts 2023”

JT

Aktu zāle, mācību telpas

B.Lukaševiča

S.Beļajevskova

 

31.03.

900

Karjeras dienas

Kuldīgas Jauniešu centrs

S.Pekarska

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022