jt banner  top


Pasākumu plāns 2022. gada maijs

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta Telpas Nr.

Atbildīgie

3.05.

1100

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena

I kursu pasākums

JT

Aktu zālē

N.Bergfelde

S.Beļajevsko

 

3.05.

17.05.

24.05.

900 – 1500

Informācijas diena

JT

S.Pekarska

 

5.05.

1100

Koncerts “Es mīlu Tevi, Latvija”

JT

Aktu zālē

N.Bergfelde

 

9.05.

1300

Eiropas diena

Militāras karjeras iespējas un tehnikas displejs

JT

N.Bergfelde

 

11.05.

1530

Automehāniķu metodiskās komisijas sanāksme

JT

211A.

V. Tomsons

B. Lukaševiča

N. Jakušova

S.Beļajevskova

 

17.05.

1530

Klientu apkalpošanas speciālistu un datorsistēmu tehniķu metodiskās komisijas sanāksme

JT

Konferenču zāle

J. Poriķe

B. Lukaševiča

N.Jakušova

12.05.

1530

Apdares darbu tehniķu, inženierkomunikāciju tehniķu un mērniecības tehniķa metodiskās komisijas sanāksme

JT

Konferenču zāle

Z.Devjakoviča

B.Lukaševiča

N.Jakušova

S.Beļajevskova

 

13.05.

1300

Mātes dienai veltīts koncerts

JT

Aktu zālē

N.Bergfelde

 

24.05.

1530

Mēbeļu galdnieku metodiskās komisijas sanāksme

JT

Konferenču zāle

M. Blumbergs

B. Lukaševiča

N. Jakušova

 

25.05.

1530

Viesmīlības pakalpojumu speciālistu metodiskās komisijas sanāksme

JT

Konferenču zāle

Z. Miķelsone

B. Lukaševiča

N. Jakušova

 

26.05.

900

Metodiskais pasākums izglītības programmā “Autotransports”

JT

S.Beļajevskova

B. Lukaševiča

N. Jakušova

31.05.

1530

Matemātikas, dabaszinību un tehnisko zinību metodiskās komisijas sanāksme

JT

Konferenču zāle

L. Cekula

B. Lukaševiča

N.Jakušova

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022