001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Pasākumu plāns 2020. gada novembris

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta Telpas Nr.

Atbildīgie

9.11.2020.

1515

Mēbeļu galdnieku metodiskā sanāksme

JT

Skolotāju istaba

M. Blumbergs

B. Lukaševiča

N. Jakušova

9.-13.11. 2020.

 

Lāčplēša diena (prezentācija mykoob)

JT

 

N.Bergfelde

Grupu audzinātāji

 

9.-20.11. 2020.

 

Dzejoļu konkurss “Tu esi Latvija”

JT

 

N. Bergfelde

Audzēkņu Dome

10.11.2020.

900-1600

Starptautiskais profesionālo prasmju konkurss “Galdnieks 2020”

JT

Kokapstrādes darbnīca

U. Sokolovs

M. Blumbergs

10.11.2020.

1515

Automehāniķu metodiskās komisijas sanāksme

JT

Skolotāju istaba

J. Grīnvalds

S. Beļajevskova

B. Lukaševiča

N. Jakušova

12.11.2020.

1515

Apdares darbu tehniķu un inženierkomunikāciju tehniķu metodiskās komisijas sanāksme

JT

Skolotāju istaba

Z. Devjakoviča

B.Lukaševiča

N. Jakušova

13.11.2020.

 

Konkurss “Jelgavai 755”

Piedalās 1.kurss

JT

1.stāvā darbu izstāde

N.Bergfelde

Audzēkņu Dome

14.11.2020.

900

Kursi: "Profesionālās izglītības iestāžu vispārizglītojošo un profesionālo mācību priekšmetu sadarbība kompetenču pieejas īstenošanā"

JT aktu zāle

U. Sokolovs

16.-20.11. 2020.

 

Latvijas Republikas proklamēšanas diena (prezentācija mykoob)

JT

 

N.Bergfelde

Grupu audzinātāji

16.11.2020.

1515

Klientu apkalpošanas speciālistu un datorsistēmas un programmēšanas tehniķu metodiskā sanāksme

JT

Skolotāju istaba

J. Poriķe

B.Lukaševiča

N. Jakušova

16.11.2020.

 

Izstāde “Latvijai 102”

JT

Lasītavā

N.Bergfelde

 

18.11.2020.

1600

Ugunszīmju veidošana

Jelgavas Tehnikums

N.Bergfelde

Audzēkņu Dome

23.11.2020.

1515

Humanitāro un sociālo zinību metodiskās komisijas sanāksme

JT

Skolotāju istaba

G. Gronska

B.Lukaševiča

N. Jakušova

25.11.2020.

1515

Matemātikas, dabaszinību un tehnisko zinību metodiskās komisijas sanāksme

JT

Skolotāju istaba

L.Cekula

B.Lukaševiča

N. Jakušova

 

26.11.2020.

1515

Viesmīlības pakalpojumu metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

Z. Miķelsone

B. Lukaševiča

N. Jakušova

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2020