jt baner top uzn-2023


Par stipendijas piešķiršanas komisijas sastāvu 2022./2023.

2022./2023. mācību gada stipendijas piešķiršanas komisijas sastāvs:pdf tr

Komisijas priekšsēdētāja -ㅤdirektores vietniece audzināšanas jo Nadežda Bergfelde;
Komisijas priekšsēdētājas vietniece -ㅤdirektores vietniece izglītības jomā Nona Jakušova;
Komisijas locekļi -ㅤ
profesionālās izglītības skolotājas Sigita Brakovska, Zaiga Miķelsone un galvenās grāmatvedes vietniece Ilze Kļaviņa;
Audzēkņu domes pārstāvji -ㅤ
210.grupas izglītojamais Roberts Jansons un 310.grupas izglītojamā Evelīna Frīdenberga-Tomaša.

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022