001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Par grozījumiem “Stipendiju piešķiršanas nolikums”

Veikt grozījumus “Stipendiju piešķiršanas nolikums” ar 2021. gada 25. februāri:
1. Grozīt Nolikuma 3.2.punkta tabulu:

Vidējais vērtējums ballēs

Paaugstinātās stipendijas apmērs*, t.sk., piemērojot koeficientu, ko nosaka stipendiju fonda ietvaros

4,0 līdz 4,4

no 16 līdz 20 euro

4,5 līdz 4,9

no 21 līdz 25 euro

5,0 līdz 5,4

no 26 līdz 30 euro

5,5 līdz 5,9

no 31 līdz 40 euro

6,0 līdz 6,4

no 41 līdz 50 euro

6,5 līdz 6,9

no 51 līdz 60 euro

7,0 līdz 7,4

no 61 līdz 70 euro

7,5 līdz 7,9

no 71 līdz 80 euro

8,0 līdz 8,4

no 81 līdz 90 euro

8,5 līdz 8,9

no 91 līdz 110 euro

9,0 līdz 9,4

no 111 līdz 130 euro

9,5 līdz 10,0

no 131 līdz 150 euro

 

Un izteikts šādā redakcijā:

Vidējais vērtējums ballēs

Paaugstinātās stipendijas apmērs*, t.sk., piemērojot koeficientu, ko nosaka stipendiju fonda ietvaros

4,0 līdz 4,9

16 euro

5,0 līdz 5,9

26 euro

6,0 līdz 6,9

41 euro

7,0 līdz 7,9

61 euro

8,0 līdz 8,9

81 euro

9,0 līdz 9,4

101 euro

9,5 līdz 10,0

130 euro


Direktore                                                                                                                    J.Rudzīte

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2020